معرفی لوازم جوشکاری

تاریخ ارسال : 1400/09/01

در زمینه جوشکاری از انواع و اقسام مختافی از وسایل مورد استفاده قرا می گیرد که یکی از آنها سیم جو ش و یا همان الکترود در زبان عامیانه می باشد.

امروزه با وجود پیشرفت صنایع مختلف، اهمیت صنعت جوشکاری بر هیچ کس پوشیده نیست.

در زمینه جوشکاری از انواع و اقسام مختافی از وسایل مورد استفاده قرا می گیرد که یکی از آنها سیم جو ش و یا همان الکترود در زبان عامیانه می باشد.

اگر بخواهیم در این میان یکی از محصولات پرکاربرد در این زمینه که بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد را نام ببریم فیلر آلومینیوم می باشد.

یکی از مناسب ترین انواع این محصول جهت استفاده در ماشین سازی است و این سیم جوش خاص اتصالات بسیار محکمی در بخش‌های مختلف خود به ویژه در بدنه آن ایجاد می کند.

 

برای خرید فیلر آلومینیوم می توانید با مراجعه به فروشگاه تهران نقره این محصول کاربردی را خریداری نمایید.